TURISME

Els nostres serveis turístics es centren en oferir un assessorament jurídic a tots aquells agents que tinguin una influència directa amb l’activitat turística tant nacional com internacional. 

Treballem per resoldre els conflictes jurídics que puguin derivar-se del sector del turisme com cadenes hoteleres, agències de viatge o grups de restauració.