Dret Laboral

En particular, l'Àrea de Pràctica de Dret Laboral s’ocupa de les matèries següents:

Negociació Col·lectiva i Relacions Laborals

 • Pactes i convenis col·lectius.
 • Assessorem en les operacions més complexes de reestructuració, reorganització, tancaments parcials i totals, que impliquen acomiadaments col.lectius en expedients de regulació d’ocupació en totes les seves fases, prejubilacions, sistemes de renda i recol·locacions. Disseny del pla social i del pla de contingències en el si de l’expedient de regulació.
 • Col·laborem amb les empreses al llarg de tot el procés legal per a la implantació de modificacions substancials dels contractes de treball i altres conflictes col·lectius.

Procediments administratius i contenciós-administratius 

 • Assistència davant la Inspecció de Treball.
 • Procediments sancionadors.
 • Accidents de treball.
 • Liquidació de deutes a la Seguretat Social.
 • Recursos contenciós-administratius.

Representem els clients en tota mena de procediments, judicials i extrajudicials:

 • Arbitratge i solució extrajudicial de conflictes.
 • Acomiadaments: assistència lletrada en les vies judicials i administrativa prèvia.
 • Defensa i representació de l’empresa en conflictes individuals plantejats amb els seus treballadors durant la vigència o després de l’extinció de la relació laboral.
 • Conflictes col·lectius plantejats pels treballadors o els sindicats davant els òrgans competents.


Arbitratge i litigis en l’ordre jurisdiccional socialAssessorament en la contractació laboral

 • Redacció de tota mena de contractes de treball, d’acord amb les necessitats, el funcionament i l’estructura de cada empresa, amb especial referència als pactes d’exclusivitat, de no competència i de confidencialitat. El despatx prepara la redacció de tota mena de contractes de treball, d’acord amb les necessitats, el funcionament i l’estructura de cada empresa, amb especial referència als pactes d’exclusivitat, de no competència i de confidencialitat.
 • Jornada laboral, vacances, faltes i sancions dels empleats.
 • Resolució de la relació laboral a instància de l’empresa i defensa jurídica en els procediments judicials davant la jurisdicció social, si s’escau.
 • Contractació i extinció dels contractes de treball d’alts directius: analitzem, des de totes les vessants tota la varietat de pactes possibles, com ara clàusules de blindatge i de no competència ajustades a l’empresa, a la Llei i a l’entorn de mercat.
 • Contractació laboral d’estrangers.