Dret Penal

 • Redacció i presentació de denúncies, querelles o constitució en actor civil.

 • Peticions de llibertat.

 • Defensa del processat.

 • L’acusació particular.

 • Judicis davant del Tribunal competent.

 • Apel·lacions contra sentències de primera instància.

 • De l’Ordenança Penal.

  Dret Civil

 • Redacció i interpretació de tot tipus de contractes.

 • Accions dirigides a la protecció de la propietat.

 • El desnonament.

 • Reclamacions de quantitat.

 • Apel·lacions contra sentències de primera instància.

 • Execució de sentències.

  Dret de la Família

 • Crisi de Parella i Ruptura del Vincle (Separacions i divorcis)

 • Dret de successions.

  Dret de Danys

 • Negligències professionals (mèdiques, hospitalàries, agents de l’edificació…).

 • Accidents laborals.

 • Accidents de circulació.

 • Defensa del consumidor.

  Dret Mercantil

 • Morositat. Reclamació de deutes.

 • Accions davant l’incompliment de contractes.

 • Assessorament, preparació i assistència a Juntes Generals.

 • Impugnació d’acords socials.

 • Modificació d’estatuts.

 • Defensa de la competència.

 • Patents i marques.

 • Crisi empresarial. Concurs de creditors.

  Dret Administratiu

 • Interposició de tot tipus de reclamacions en via administrativa.

 • Intervenció en processos contenciós-administratius.