Política de privacitat

Qui és el responsable de les dades?

 • Identitat: ALBERT SANSA SANTAMARIA ADVOCAT

 • Domicili: Av. Príncep Benlloch, núm. 8, 4t 1a. AD500 ANDORRA LA VELLA. Principat d’Andorra. Tel.: +376 808090. Fax: +376 808091

 Quina categoría de dades es tracten?

 • Nom i cognoms

 • Adreça de correu electrònic, personal i/o professional

 • Número/s de telèfon, personal i/o professional

 • Direcció, personal i/o professional

 • Empresa i càrrec dins l'organització

 • DNI / CIF

 • Dades relatives a l'historial acadèmic i professional

 • Dades bancàries, si escau

 • Qualsevol altra informació que es faciliti.

Amb quina finalitat es tracten les dades?

 1. Les dades personals dels nostres clients seran tractades per al desenvolupament i execució dels serveis sol·licitats i/o contractats, el que inclou:

  • Elaborar adequadament la proposta de serveis sol·licitada.

  • Gestionar la contractació dels serveis sol·licitats i la facturació corresponent.

  • Mantenir el contacte per demanar informació o proporcionar informació sobre els serveis contractats i/o modificacions en el mateix.

  • Donar compliment a les obligacions contractuals i comercials assumides i a totes les obligacions legals hagin de ser ateses per ALBERT SANSA SANTAMARIA ADVOCAT.

  • Conèixer el grau de satisfacció amb els serveis rebuts.

  • Enviar comunicacions electròniques en relació amb activitats, novetats, esdeveniments i notícies del despatx que puguin ser del seu interès d'acord amb la naturalesa del servei contractat i sempre que no manifesti el seu desig de no rebre.

 2. En relació amb les dades de contacte, la informació serà objecte de tractament amb la finalitat de proporcionar una adequada gestió i atenció de la sol·licitud d'acord amb la naturalesa de la mateixa.

 3. Les dades proporcionades a través de la secció “Pràctiques al despatx” seran tractades amb la finalitat d'avaluar la candidatura de l'usuari i determinar les seves possibilitats de participar en els processos de selecció actius o futurs, per això, s'emmagatzemarà el currículum vitae i la resta d'informació a la base de dades de ALBERT SANSA SANTAMARIA ADVOCAT.

 1. Quan s'accedeix al portal web, es porta a terme un tractament de dades de l'usuari amb la finalitat d'elaborar informes estadístics i perfils anònims respecte als hàbits d'accés i l'activitat desenvolupada pels usuaris durant la navegació.

Quina és la legitimació per al tractament de les dades?

La legitimació respecte del tractament relatiu al desenvolupament i execució dels serveis sol·licitats i/o contractats té el seu origen en la relació contractual entre les parts. La resta de tractaments la base legal del tractament és el consentiment prestat i l'interès legítim en el manteniment de la relació existent.

Quant temps guarda ALBERT SANSA SANTAMARIA ADVOCAT les dades?

Les dades personal objecte de tractament per ALBERT SANSA SANTAMARIA ADVOCAT seran tractades mentre sigui necessari per a la finalitat per la qual van ser recollides o continuï vigent la relació entre les parts i sempre que el titular d'aquells no manifesti la seva oposició o revoqui el consentiment prestat. Un cop finalitzat aquest termini, i només en el cas que resulti necessari d'acord amb la normativa vigent, es conservaran les dades degudament bloquejades durant els terminis legalment establerts.

Quins són els seus drets quan facilita les seves dades personals?

Els usuaris poden exercir els drets:

 • D'accés a les dades personals que estiguin sent objecte de tractament i als detalls d'aquestes operacions de tractament

 • De rectificació de les dades que siguin inexactes

 • De supressió, en els casos previstos per la normativa

 • A la limitació de les seves dades en els supòsits que determina la llei

 • A la portabilitat de les seves dades quan el tractament sigui automatitzat i trobi la seva base legal en una relació contractual o en el consentiment

 • D’oposició al tractament en aquells supòsits permesos per la llei

 • De revocació, en qualsevol moment, del consentiment prestat